"There are few dynamic scenes that are filled with movement, which attempt to capture the surrounding environment seen through the eyes of the child, as her autism causes her to view the world differently than the rest of us."

We organised a film critic workshop for high school students in collaboration with Cinedays 2018 and Critical camp. This is one of the reviews written during the workshop. The low budget feature film which was released in 2018, is directed by Marta Pidal and through it, she realistically portrays the everyday life of people in Bosnia, even though she is not a native to the country herself. The story follows a single mother from Bosnia, Nada Kadić (Adia Hoffman) and…

„Во филмот има само неколку динамични сцени, исполнети со движење на камерата, обидувајќи се да го прикажат светот виден преку очите на Хава, бидејќи аутизмот прави таа да го гледа светот на свој специфичен начин.“

Во соработка со Cinedays 2018 и Критичен камп организиравме работилница за филмска критика наменета за средношколци. Ова е една од рецензиите напишани на работилницата. Ниско-буџетниот долгометражен филм кој излезе во 2018 година, е напишан и режиран од Марта Пидал и преку него таа реалистично го прикажува животот на обичните луѓе во Босна, иако таа е родена Мексиканка. Во приказната станува збор за самохрана мајка од Босна, Нада Кадиќ (Адја Хофман) и нејзините проблеми да биде добра мајка и да ја…

"The unbelievably good cinematography makes the movie unique and leaves you with a nostalgic feeling."

We organised a film critic workshop for high school students in collaboration with Cinedays 2018 and Critical camp. This is one of the reviews written during the workshop. 2018 - Montenegro, Herceg Novi / Bijela ''You have the night'' is a breathtaking realistic drama directed by Ivan Salatic. In his first feature film, Ivan Salatic gives us a feeling that is hard to explain, a desolation to a place where everything is falling apart. The movie is about a place…

„Неверојатно добрата кинематографија го прави филмот уникатен оставајќи ви носталгично чувство. “

Во соработка со Cinedays 2018 и Критичен камп организиравме работилница за филмска критика наменета за средношколци. Ова е една од рецензиите напишани на работилницата. 2018 - Црна Гора, Херцег Нови / Бијела ''Ти ја имаш ноќта'' е реалистична драма која ќе ве остави без здив во режија на Иван Салатиќ. Во неговиот прв филм, режисерот ни дава чувство што тешко се објаснува, пустош од место каде што сé се распаѓа. Филмот е за местото Бијела кое се наоѓа во Црна…

"Most of the visual elements didn’t surprise me, but the scenes where the child’s point of view was shown, were the best part of the whole movie. They perfectly showed the aspect of which the people with autistic disorder see the world."

We organised a film critic workshop for high school students in collaboration with Cinedays 2018 and Critical camp. This is one of the reviews written during the workshop. A perfect mix of chaos and everyday struggles- “The chaotic life of Nada Kadić is a Bosnian film released in 2018, based on a true story. The director, Marta Pidal, as a foreigner coming from Mexico, definitely did a great job while not understanding a word her actors said. The main actress,…

„Повеќето визуелни елементи не ја изненадуваат публиката, но сцените во кои погледот на детето е прикажан, се најдобриот дел од целиот филм. Тие совршено го прикажуваа аспектот на гледање на сите луѓе кои имаат аутизам.“

Во соработка со Cinedays 2018 и Критичен камп организиравме работилница за филмска критика наменета за средношколци. Ова е една од рецензиите напишани на работилницата. Совршена мешавина од секојдневно брзање и хаос, „Хаотичниот живот на Нада Кадиќ“ е босански филм издаден во 2018 година кој се базира на вистинска приказна. Режисерката, Марта Пидал, како странец кој доаѓа од Мексико, дефинитивно извршила квалитетна работа не разбирајќи ниту збор. Главната глумица, Аида Хаџибеговиќ, е всушност жената околу чиј живот дејството на филмот се…

...„хаотична смеса од бесмислена содржина, необликувани ликови и евтини заплети кои се подбиваат со интелегенцијата на гледачот.“

Кон „Фантастични Ѕверки: Злочините на Гринделвалд“ во режија на Дејвид Јејтс, сценарио на Џ.К.Роулинг, кинематографија на Филип Русело. Оцена: 2/5. Влијанието, ликот и делото кое го ужива англиската писателка и сценаристка Џ.К. Роулинг се чувствува во светската економија, развојот на моралната свест на генерацијата таканаречена „милениумци“ и подемот на „култот“ кон еден човек. Светот на Хари Потер кој таа успеала да го изгради од темел е можеби еден од најголемите потфати и успеси на индивидуалец во 21 век, ако не…

„Уметноста произлегува од начинот на кој е доставена болката, стравот  и борбата за прифаќање на сопственото јас, толку нежно кажано но сепак неубаво на изглед.“

Кон „Не допирај ме“ во режија и сценарио на Адина Пинтилие, кинематографија на Џорџ Шипер. Оцена: 4/5. „Како да љубам друга личност без да се изгубам себе си?“ е прашањето кое ја мачи младата режисерка од Романија, Адина Пинтилие. Таа не пристапува класично кон својата уметност инспирирана од нејзините внатрешни борби, туку напротив. Како го знаеме ова? Адина, заедно со своите ликови влегува во длабоко, толку интимно колку што е и непријатно истражување на емоциите и сексуалноста во една хибридна…