„Бавното темпо е предизвикано од долгите сцени кои ги прикажуваат бескрајните огорчени денови.“

Во соработка со Cinedays 2018 и Критичен камп организиравме работилница за филмска критика наменета за средношколци. Ова е една од рецензиите напишани на работилницата. „Ти ја имаш ноќта” е тешка реалистична драма и првиот долгометражен филм на режисерот Иван Салатиќ. Филмот е снимен во Црна Гора, Херцег Нови. Оваа тажна приказна ја покажува безживотноста зачувана во душите на ликовите. Сања (Ивана Вуковиќ) останува безнадежна и невработена откако банкротира бродоградилиштето кое ја остава со единствениот избор, да се врати кај семејството.…

..."a melancholic movie showing Nada and Hava's interactions as a loving family, but with the constant reminder of Hava's condition."

We organised a film critic workshop for high school students in collaboration with Cinedays 2018 and Critical camp. This is one of the reviews written during the workshop. “The chaotic life of Nada Kadić”, premiered February 19th 2018 is a Bosnian film directed by Marta Hernez with a run time of 85 min. It presents an everyday struggle of a single mother. The story is set in the town of Sarajevo, where we meet Nada Kadic (Aida Hadžibegović-Đombić) and her…

...„атмосферата на филмот е меланхолична, со тоа што интеракциите помеѓу Нада и Хава прикажуваат среќно семејство полно со љубов, но со потсетникот дека не можат да бидат "нормално" семејство поради дијагнозата на Хава.“

Во соработка со Cinedays 2018 и Критичен камп организиравме работилница за филмска критика наменета за средношколци. Ова е една од рецензиите напишани на работилницата. „Хаотичниот живот на Нада Кадиќ“, со премиера на 19ти Февруари 2018 година е босански филм, режиран од Марта Хернез со времетраење од 85 минути кој што ги претставува секојдневните маки на самохрана мајка. Приказната е претставена во Сараево, каде што се запознаваме со Нада Кадиќ (Аида Хаџибеговиќ-Домбиќ) и нејзината ќерка Хава. Мачејќи се со секојдневните обврски…

..."spreads a strong and unique message that life isn’t always a fairy tale."

We organised a film critic workshop for high school students in collaboration with Cinedays 2018 and Critical camp. This is one of the reviews written during the workshop. Cast: Jasna Djuricic, Boris Isakovic, Nikola Manojlovic,  Ivana Vukovic... Genre: Drama Director: Ivan Salatic Released: 5th September (Italy) This movie is written and directed by Ivan Salatic and it is actually his first feature film. The story revolves around a woman named Sanja (Ivana Vukovic), who works in the huge cruiser as…

...„шири силна и уникатна порака дека животот не е секогаш бајка.“

Во соработка со Cinedays 2018 и Критичен камп организиравме работилница за филмска критика наменета за средношколци. Ова е една од рецензиите напишани на работилницата. Оригинално име: “Ti imas noc” Жанр: Драма | 5ти септември (Италија) Актери: Јасна Џуриќ, Борис Исаковиќ, Никола Манојловиќ, Петар Пејаковиќ, Лука Петроне, Момо Пичуриќ, Марко Стибохар, Никола Стојановиќ, Алиса Вонг и Ивана Марковиќ. Овој филм е во режија и сценарио на Иван Салатиќ и е воедно неговиот прв долгометражен, игран филм. Носител на филмското дејствие е…

"There are few dynamic scenes that are filled with movement, which attempt to capture the surrounding environment seen through the eyes of the child, as her autism causes her to view the world differently than the rest of us."

We organised a film critic workshop for high school students in collaboration with Cinedays 2018 and Critical camp. This is one of the reviews written during the workshop. The low budget feature film which was released in 2018, is directed by Marta Pidal and through it, she realistically portrays the everyday life of people in Bosnia, even though she is not a native to the country herself. The story follows a single mother from Bosnia, Nada Kadić (Adia Hoffman) and…

„Во филмот има само неколку динамични сцени, исполнети со движење на камерата, обидувајќи се да го прикажат светот виден преку очите на Хава, бидејќи аутизмот прави таа да го гледа светот на свој специфичен начин.“

Во соработка со Cinedays 2018 и Критичен камп организиравме работилница за филмска критика наменета за средношколци. Ова е една од рецензиите напишани на работилницата. Ниско-буџетниот долгометражен филм кој излезе во 2018 година, е напишан и режиран од Марта Пидал и преку него таа реалистично го прикажува животот на обичните луѓе во Босна, иако таа е родена Мексиканка. Во приказната станува збор за самохрана мајка од Босна, Нада Кадиќ (Адја Хофман) и нејзините проблеми да биде добра мајка и да ја…

"The unbelievably good cinematography makes the movie unique and leaves you with a nostalgic feeling."

We organised a film critic workshop for high school students in collaboration with Cinedays 2018 and Critical camp. This is one of the reviews written during the workshop. 2018 - Montenegro, Herceg Novi / Bijela ''You have the night'' is a breathtaking realistic drama directed by Ivan Salatic. In his first feature film, Ivan Salatic gives us a feeling that is hard to explain, a desolation to a place where everything is falling apart. The movie is about a place…

„Неверојатно добрата кинематографија го прави филмот уникатен оставајќи ви носталгично чувство. “

Во соработка со Cinedays 2018 и Критичен камп организиравме работилница за филмска критика наменета за средношколци. Ова е една од рецензиите напишани на работилницата. 2018 - Црна Гора, Херцег Нови / Бијела ''Ти ја имаш ноќта'' е реалистична драма која ќе ве остави без здив во режија на Иван Салатиќ. Во неговиот прв филм, режисерот ни дава чувство што тешко се објаснува, пустош од место каде што сé се распаѓа. Филмот е за местото Бијела кое се наоѓа во Црна…

"Most of the visual elements didn’t surprise me, but the scenes where the child’s point of view was shown, were the best part of the whole movie. They perfectly showed the aspect of which the people with autistic disorder see the world."

We organised a film critic workshop for high school students in collaboration with Cinedays 2018 and Critical camp. This is one of the reviews written during the workshop. A perfect mix of chaos and everyday struggles- “The chaotic life of Nada Kadić is a Bosnian film released in 2018, based on a true story. The director, Marta Pidal, as a foreigner coming from Mexico, definitely did a great job while not understanding a word her actors said. The main actress,…