„Сите учесници/создавачи на претставата создале единство на сценските знаци кои ја градат комплетната, сложена семантика на изведбата, во која една од најважните алки е ансамблот на МОБ.“

Сите среќни претстави си наликуваат една на друга. Секоја несреќна претстава е несреќна на свој начин. Лична забелешка   Непосредно пред самиот истек на сезоната низ театарските куќи, билансот на уметнички остварувања низ македонските продукции за 2018-тата не бележи никаков спектакуларен одек низ балканските театарски кулоари. Всушност, последното македонско сценскоизведувачко пенетрирање по европскиот мејнстрим е единствено Електра на Андри Жолдак, продукција на МНТ од 2014-тата година, за што постои фактографија во број на фестивалски учества, гостувања и број на освоени…