„Бавното темпо е предизвикано од долгите сцени кои ги прикажуваат бескрајните огорчени денови.“

Во соработка со Cinedays 2018 и Критичен камп организиравме работилница за филмска критика наменета за средношколци. Ова е една од рецензиите напишани на работилницата. „Ти ја имаш ноќта” е тешка реалистична драма и првиот долгометражен филм на режисерот Иван Салатиќ. Филмот е снимен во Црна Гора, Херцег Нови. Оваа тажна приказна ја покажува безживотноста зачувана во душите на ликовите. Сања (Ивана Вуковиќ) останува безнадежна и невработена откако банкротира бродоградилиштето кое ја остава со единствениот избор, да се врати кај семејството.…

..."a melancholic movie showing Nada and Hava's interactions as a loving family, but with the constant reminder of Hava's condition."

We organised a film critic workshop for high school students in collaboration with Cinedays 2018 and Critical camp. This is one of the reviews written during the workshop. “The chaotic life of Nada Kadić”, premiered February 19th 2018 is a Bosnian film directed by Marta Hernez with a run time of 85 min. It presents an everyday struggle of a single mother. The story is set in the town of Sarajevo, where we meet Nada Kadic (Aida Hadžibegović-Đombić) and her…

...„атмосферата на филмот е меланхолична, со тоа што интеракциите помеѓу Нада и Хава прикажуваат среќно семејство полно со љубов, но со потсетникот дека не можат да бидат "нормално" семејство поради дијагнозата на Хава.“

Во соработка со Cinedays 2018 и Критичен камп организиравме работилница за филмска критика наменета за средношколци. Ова е една од рецензиите напишани на работилницата. „Хаотичниот живот на Нада Кадиќ“, со премиера на 19ти Февруари 2018 година е босански филм, режиран од Марта Хернез со времетраење од 85 минути кој што ги претставува секојдневните маки на самохрана мајка. Приказната е претставена во Сараево, каде што се запознаваме со Нада Кадиќ (Аида Хаџибеговиќ-Домбиќ) и нејзината ќерка Хава. Мачејќи се со секојдневните обврски…

..."spreads a strong and unique message that life isn’t always a fairy tale."

We organised a film critic workshop for high school students in collaboration with Cinedays 2018 and Critical camp. This is one of the reviews written during the workshop. Cast: Jasna Djuricic, Boris Isakovic, Nikola Manojlovic,  Ivana Vukovic... Genre: Drama Director: Ivan Salatic Released: 5th September (Italy) This movie is written and directed by Ivan Salatic and it is actually his first feature film. The story revolves around a woman named Sanja (Ivana Vukovic), who works in the huge cruiser as…

...„шири силна и уникатна порака дека животот не е секогаш бајка.“

Во соработка со Cinedays 2018 и Критичен камп организиравме работилница за филмска критика наменета за средношколци. Ова е една од рецензиите напишани на работилницата. Оригинално име: “Ti imas noc” Жанр: Драма | 5ти септември (Италија) Актери: Јасна Џуриќ, Борис Исаковиќ, Никола Манојловиќ, Петар Пејаковиќ, Лука Петроне, Момо Пичуриќ, Марко Стибохар, Никола Стојановиќ, Алиса Вонг и Ивана Марковиќ. Овој филм е во режија и сценарио на Иван Салатиќ и е воедно неговиот прв долгометражен, игран филм. Носител на филмското дејствие е…