„Статичните кадри, вкусно и внимателно компонирани од кинематограферот Боладо ги надополнуваат секојдневните сцени кои ги презентира режијата на Пидал и ги прави посебни, без да изгледаат непотребно сценирани.“

Кон „Хаотичниот живот на Нада Кадиќ“. „И мене ми се плаче!“ ѝ вели  во еден момент Нада (Аида Хофман) на својата ќерќичка Хава. Но, во целиот филм, ни еднаш не заплакува. Не заплакува бидејќи нема доволно време. Нема време да плаче кога ја задржуваат на работа, па воспитувачката во градинката ја прекорува за тоа што доцни да ја земе Хава. Нема време да плаче кога во социјалната служба ќе ѝ кажат дека не може да добие помош за Хава бидејќи…

„Емоционален, духовит но понекогаш некохерентен во приказната, „Брак“ е студија на три карактери кои патат од тајни поголеми од нив самите.“

Оцена: 4/5. Кон „Брак“ во режија на Блерта Зекири, сценарио на Блерта Зекири и Крешник Кека Бериша, кинематографија на Севдије Кастрати. Животот е комплициран. Балансирање и борба за кариера, семејни интриги и внатрешни демони се секојдневие на просечниот човек. Сепак постојат одредени општествени норми кои служат како „шаблон“ за како нечив животен пат треба да се одвива: работи напорно, најди соодветен партнер, стапи во брачна заедница и имај неколку деца. Рецептот за среќа навидум е толку едноставен. Што се случува…

„Film’s slow pace is caused by the long frames which capture the sorrowful days that never end.“

We organised a film critic workshop for high school students in collaboration with Cinedays 2018 and Critical camp. This is one of the reviews written during the workshop. "You have the night" is a heartsick realistic drama directed by Ivan Salatić. This is Salatić's first feature film, released in 2018. "You have the night" takes place in Montenegro's Herceg Novi. This sad story gives the audience a peak of the lifelessness held in the character's souls. Sanja (Ivana Vuković) is…

„Бавното темпо е предизвикано од долгите сцени кои ги прикажуваат бескрајните огорчени денови.“

Во соработка со Cinedays 2018 и Критичен камп организиравме работилница за филмска критика наменета за средношколци. Ова е една од рецензиите напишани на работилницата. „Ти ја имаш ноќта” е тешка реалистична драма и првиот долгометражен филм на режисерот Иван Салатиќ. Филмот е снимен во Црна Гора, Херцег Нови. Оваа тажна приказна ја покажува безживотноста зачувана во душите на ликовите. Сања (Ивана Вуковиќ) останува безнадежна и невработена откако банкротира бродоградилиштето кое ја остава со единствениот избор, да се врати кај семејството.…

..."a melancholic movie showing Nada and Hava's interactions as a loving family, but with the constant reminder of Hava's condition."

We organised a film critic workshop for high school students in collaboration with Cinedays 2018 and Critical camp. This is one of the reviews written during the workshop. “The chaotic life of Nada Kadić”, premiered February 19th 2018 is a Bosnian film directed by Marta Hernez with a run time of 85 min. It presents an everyday struggle of a single mother. The story is set in the town of Sarajevo, where we meet Nada Kadic (Aida Hadžibegović-Đombić) and her…

...„атмосферата на филмот е меланхолична, со тоа што интеракциите помеѓу Нада и Хава прикажуваат среќно семејство полно со љубов, но со потсетникот дека не можат да бидат "нормално" семејство поради дијагнозата на Хава.“

Во соработка со Cinedays 2018 и Критичен камп организиравме работилница за филмска критика наменета за средношколци. Ова е една од рецензиите напишани на работилницата. „Хаотичниот живот на Нада Кадиќ“, со премиера на 19ти Февруари 2018 година е босански филм, режиран од Марта Хернез со времетраење од 85 минути кој што ги претставува секојдневните маки на самохрана мајка. Приказната е претставена во Сараево, каде што се запознаваме со Нада Кадиќ (Аида Хаџибеговиќ-Домбиќ) и нејзината ќерка Хава. Мачејќи се со секојдневните обврски…

..."spreads a strong and unique message that life isn’t always a fairy tale."

We organised a film critic workshop for high school students in collaboration with Cinedays 2018 and Critical camp. This is one of the reviews written during the workshop. Cast: Jasna Djuricic, Boris Isakovic, Nikola Manojlovic,  Ivana Vukovic... Genre: Drama Director: Ivan Salatic Released: 5th September (Italy) This movie is written and directed by Ivan Salatic and it is actually his first feature film. The story revolves around a woman named Sanja (Ivana Vukovic), who works in the huge cruiser as…

...„шири силна и уникатна порака дека животот не е секогаш бајка.“

Во соработка со Cinedays 2018 и Критичен камп организиравме работилница за филмска критика наменета за средношколци. Ова е една од рецензиите напишани на работилницата. Оригинално име: “Ti imas noc” Жанр: Драма | 5ти септември (Италија) Актери: Јасна Џуриќ, Борис Исаковиќ, Никола Манојловиќ, Петар Пејаковиќ, Лука Петроне, Момо Пичуриќ, Марко Стибохар, Никола Стојановиќ, Алиса Вонг и Ивана Марковиќ. Овој филм е во режија и сценарио на Иван Салатиќ и е воедно неговиот прв долгометражен, игран филм. Носител на филмското дејствие е…

"There are few dynamic scenes that are filled with movement, which attempt to capture the surrounding environment seen through the eyes of the child, as her autism causes her to view the world differently than the rest of us."

We organised a film critic workshop for high school students in collaboration with Cinedays 2018 and Critical camp. This is one of the reviews written during the workshop. The low budget feature film which was released in 2018, is directed by Marta Pidal and through it, she realistically portrays the everyday life of people in Bosnia, even though she is not a native to the country herself. The story follows a single mother from Bosnia, Nada Kadić (Adia Hoffman) and…

„Во филмот има само неколку динамични сцени, исполнети со движење на камерата, обидувајќи се да го прикажат светот виден преку очите на Хава, бидејќи аутизмот прави таа да го гледа светот на свој специфичен начин.“

Во соработка со Cinedays 2018 и Критичен камп организиравме работилница за филмска критика наменета за средношколци. Ова е една од рецензиите напишани на работилницата. Ниско-буџетниот долгометражен филм кој излезе во 2018 година, е напишан и режиран од Марта Пидал и преку него таа реалистично го прикажува животот на обичните луѓе во Босна, иако таа е родена Мексиканка. Во приказната станува збор за самохрана мајка од Босна, Нада Кадиќ (Адја Хофман) и нејзините проблеми да биде добра мајка и да ја…